Kullbergska Släktföreningen
Webbplatsen använder inga cookies / The web site does not use any cookies.
Läs om föreningen och GDPR / about the Family Union and GDPR.
Senaste uppdateringar av webben / latest additions:
21 jun 2024, Styrelsemötesprotokoll / M-o-M Board Meeting (Föreningen > Login).
13 jun 2024, Uppdaterad matrikel / Member List updated.
1 maj 2024, Uppdaterad matrikel / Member List updated.
25 apr 2024, Styrelsemötesprotokoll, ny matrikel / M-o-M Board Meeting and new Member List (Föreningen > Login).
23 apr 2024, Årsbrev+inbjudan till släktmöte, styrelsemötesprotokoll och ny medlemslista/ Annual letter including invitation to reunion, M-o-M Board Meetings and updated member list (Föreningen > Login).
Tidigare uppdateringar se längst ned i sidan.
Kullbergska Släktföreningen samlar ättlingarna till Per Emil (1858-1945) och Christina Mathilda (1860-1927) Gustafsson, genom att verka för sammanhållning, tillvarata gemensamma släktintressen, föra släktregister samt forska i släktens historia. Kullbergska Släktföreningen är en ideell förening med stadgar, styrelse och revisorer. Styrelsen väljs vid stämman som hålls minst vart fjärde år enligt nuvarande stadgar, ofta vart tredje.
Efter en stadgeändring september 2017 tillåts styrelsen att som medlemmar även godkänna andra personer som har släktrelation till Per Emils släktträd. Intentionen är att få med ättlingar till Per Emils och Christina Mathildas syskon.
Föreningen kan nås genom email till:
mailadress
Per Emil och hans hustru levde i Högsby, Småland. Fyra av deras barn tog namnet Kullberg efter torpet Kullen där barnen växte upp. Ett av dem, Herman, sade själv "Giv heder åt namnet som vi ändrade och tog - det gamla namnet, Gustafsson, var också bra!". Detta påminner oss alla om att efternamnet inte är det som avgör känslan av samvaro.

Vissa grenar bland förfäderna har kunnat spåras mycket långt bakåt i tiden, i ett fall faktiskt ända tillbaka till berömda konungar o motsv såsom Harald Blåtand och Birger Jarl.
Family tree of the children of Per Emil    Gå till Hermans sida (se högst upp) och
hör Herman själv tala på sin 80-årsdag,
oktober 1969! Inspelningen är ett litet,
litet klipp från en mer än en timma lång
bandupptagning.

17 feb 2024, Styrelsemötesprotokoll, ny matrikel / M-o-M Board Meeting and new Member List (Föreningen > Login).
13 feb 2024, Styrelsemötesprotokoll / M-o-M Board Meeting (Föreningen > Login).
30 jan 2024, Uppdaterad matrikel, kassa- och revisionsberättelser 2023 / New member list, plus financial and Audit reports 2023.
5 dec 2023, Uppdaterad matrikel / Member List updated.
17 maj 2023, Medlemsbrev, släktträdspresentation,ny matrikel (Members>Login), Presentation av Storgatans affärsliv (Album) / Annual member letter, family tree presentation and new member list (Members>Login), Presentation of business life at Storgatan (Album)
16 mar 2023, Styrelseprotokoll,kassa- och revisionsberättelser / M-o-M Board Meeting, Audit and Financial Reports.
(Äldre rader borttagna / Older records deleted)