Kullbergska Släktföreningen
Webbplatsen använder inga cookies. Läs om föreningen och GDPR / about the Family Union and GDPR.
Senaste uppdateringar av webben / latest additions:
10 dec 2020, Uppdaterad medlemslista / Updated member List (Föreningen > log in)
8 nov 2020, Uppdaterad medlemslista / Updated member List (Föreningen > log in)
13 okt 2020, Uppdaterad medlemslista / Updated member List (Föreningen > log in)
11 sep 2020, Styrelsemötesprotokoll / Board M-o-M (Föreningen > log in)
9 sep 2020, Uppdaterad medlemslista / Updated member List (Föreningen > log in)
21 maj 2020, Uppdaterad medlemslista / Updated member List (Föreningen > log in)
16 maj 2020, Styrelsemötesprotokoll / Board M-o-M (Föreningen > log in)
10 apr 2020, Annual letter with reunion info, Member List (Föreningen > log in)
28 mar 2020, Årsbrev, kassa/rev.berättelse, matrikel / Annual letter, Audit and Financial Report, Member List (Föreningen > logga in / Föreningen > log in)
28 jan 2020,Styrelsemötesprotokoll / M-o-M from Board meeting (Föreningen > logga in / Föreningen > log in)
Tidigare uppdateringar se längst ned i sidan.
Kullbergska Släktföreningen samlar ättlingarna till Per Emil (1858-1945) och Christina Mathilda (1860-1927) Gustafsson, genom att verka för sammanhållning, tillvarata gemensamma släktintressen, föra släktregister samt forska i släktens historia. Kullbergska Släktföreningen är en ideell förening med stadgar, styrelse och revisorer. Styrelsen väljs vid stämman som hålls minst vart fjärde år enligt nuvarande stadgar, ofta vart tredje.
Efter en stadgeändring september 2017 tillåts styrelsen att som medlemmar även godkänna andra personer som har släktrelation till Per Emils släktträd. Intentionen är att få med ättlingar till Per Emils och Christina Mathildas syskon.
Föreningen kan nås genom email till:
j.kullberg at comhem.se
Per Emil och hans hustru levde i Högsby, Småland. Fyra av deras barn tog namnet Kullberg efter torpet Kullen där barnen växte upp. Ett av dem, Herman, sade själv "Giv heder åt namnet som vi ändrade och tog - det gamla namnet, Gustafsson, var också bra!". Detta påminner oss alla om att efternamnet inte är det som avgör känslan av samvaro.

Vissa grenar bland förfäderna har kunnat spåras mycket långt bakåt i tiden, i ett fall faktiskt ända tillbaka till berömda konungar o motsv såsom Harald Blåtand och Birger Jarl.
Family tree of the children of Per Emil    Gå till Hermans sida (se högst upp) och
hör Herman själv tala på sin 80-årsdag,
oktober 1969! Inspelningen är ett litet,
litet klipp från en mer än en timma lång
bandupptagning.

18 dec 2019,Ny matrikel / New member list (Föreningen > logga in / Föreningen > log in)
4 dec 2019,Ny matrikel / New member list (Föreningen > logga in / Föreningen > log in)
31 okt 2019,Ny matrikel / New member list (Föreningen > logga in / Föreningen > log in)
8 okt 2019,Styrelsemötesprotokoll / M-o-M from Board meeting (Föreningen > logga in / Föreningen > log in)
2 okt 2019,Ny matrikel samt ny menylayout / New member list (Föreningen > logga in / Föreningen > log in) and new menu layout
9 jul 2019,Engelskt medlemsbrev 2019,ny matrikel / English Member Letter 2019, new member list (Föreningen > logga in / Föreningen > log in)
12 maj 2019,Medlemsbrev 2019,ny matrikel / Member Letter 2019, new member list (Föreningen > logga in / Föreningen > log in)
6 apr 2019,Styrelsemötesprotokoll / M-o-M from Board meeting (Föreningen > logga in / Föreningen > log in)
25 feb 2019,Kassa- och Revisionsberättelse 2018 / Financial and Audit Reports 2018 (Föreningen > logga in / Föreningen > log in)
22 dec 2018,Tavla tillagd i Hjalmars Målningar / One painting added to Hjalmar's Paintings (Föreningen > logga in / Föreningen > log in)
28 nov 2018,Ny länk i Links / New link in Links. Uppdaterad matrikel / Updated member list (Föreningen > logga in / Föreningen > log in)
28 maj 2018,Uppdaterad matrikel / Updated member list (Föreningen > logga in / Föreningen > log in)
13 maj 2018,Medlemsbrev 2018,ny matrikel,styrelsemötesprot / Member Letter 2018, new member list,minutes of board meeting (Föreningen > logga in / Föreningen > log in)
15 apr 2018,Revisionsberättelse 2017/Audit Report 2017 (Föreningen > logga in / Föreningen > log in)
19 sep 2017,Via inloggning: Uppdaterat stadgar, matrikel, foton från träffen, styrelsehistorik, verksamhetsberättelse, ny sida för "sidogrenar". / By logging in to member area: Updated Statutes, Member List, Photos from reunion, Board History, Annual Report, new page for "side branches")
I sidan "Album": Brev med lite information om andra generationen / In page "Album" : A letter with information about the 2nd generation (Swedish only).
(Äldre rader borttagna)