Kullbergska Släktföreningen
Webbplatsen använder inga cookies. Läs om föreningen och GDPR / about the Family Union and GDPR.
Senaste uppdateringar av webben / latest additions:
6 apr 2019,Styrelsemötesprotokoll / M-o-M from Board meeting (Föreningen > logga in / Föreningen > log in)
25 feb 2019,Kassa- och Revisionsberättelse 2018 / Financial and Audit Reports 2018 (Föreningen > logga in / Föreningen > log in)
22 dec 2018,Tavla tillagd i Hjalmars Målningar / One painting added to Hjalmar's Paintings (Föreningen > logga in / Föreningen > log in)
28 nov 2018,Ny länk i Links / New link in Links. Uppdaterad matrikel / Updated member list (Föreningen > logga in / Föreningen > log in)
28 maj 2018,Uppdaterad matrikel / Updated member list (Föreningen > logga in / Föreningen > log in)
13 maj 2018,Medlemsbrev 2018,ny matrikel,styrelsemötesprot / Member Letter 2018, new member list,minutes of board meeting (Föreningen > logga in / Föreningen > log in)
15 apr 2018,Revisionsberättelse 2017/Audit Report 2017 (Föreningen > logga in / Föreningen > log in)
19 sep 2017,Via inloggning: Uppdaterat stadgar, matrikel, foton från träffen, styrelsehistorik, verksamhetsberättelse, ny sida för "sidogrenar". / By logging in to member area: Updated Statutes, Member List, Photos from reunion, Board History, Annual Report, new page for "side branches")
I sidan "Album": Brev med lite information om andra generationen / In page "Album" : A letter with information about the 2nd generation (Swedish only).
Tidigare uppdateringar se längst ned i sidan.
Kullbergska Släktföreningen samlar ättlingarna till Per Emil (1858-1945) och Christina Mathilda (1860-1927) Gustafsson, genom att verka för sammanhållning, tillvarata gemensamma släktintressen, föra släktregister samt forska i släktens historia. Kullbergska Släktföreningen är en ideell förening med stadgar, styrelse och revisorer. Styrelsen väljs vid stämman som hålls minst vart fjärde år enligt nuvarande stadgar, ofta vart tredje.
Efter en stadgeändring september 2017 tillåts styrelsen att som medlemmar även godkänna andra personer som har släktrelation till Per Emils släktträd. Intentionen är att få med ättlingar till Per Emils och Christina Mathildas syskon.
Föreningen kan nås genom email till:
j.kullberg at comhem.se
Per Emil och hans hustru levde i Högsby, Småland. Fyra av deras barn tog namnet Kullberg efter torpet Kullen där barnen växte upp. Ett av dem, Herman, sade själv "Giv heder åt namnet som vi ändrade och tog - det gamla namnet, Gustafsson, var också bra!". Detta påminner oss alla om att efternamnet inte är det som avgör känslan av samvaro.

Vissa grenar bland förfäderna har kunnat spåras mycket långt bakåt i tiden, i ett fall faktiskt ända tillbaka till berömda konungar o motsv såsom Harald Blåtand och Birger Jarl.
Family tree of the children of Per Emil    Gå till Hermans sida (se högst upp) och
hör Herman själv tala på sin 80-årsdag,
oktober 1969! Inspelningen är ett litet,
litet klipp från en mer än en timma lång
bandupptagning.

14 sep 2017, Styrelsemöte 14 sep 2017 tillagd (Föreningen > logga in) / Minutes of Board Meeting Sep 14th 2017 added (Föreningen > log in)
1 sep 2017, Styrelsemöte 30 aug 2017 tillagd (Föreningen > logga in) / Minutes of Board Meeting Sep 1st 2017 added (Föreningen > log in)
8 aug 2017, Styrelsemöte 7 aug 2017 tillagd+ny medlemslista (Föreningen > logga in) / Minutes of Board Meeting Aug 7th 2017 added+new member list (Föreningen > log in)
25 jul 2017, Uppdaterad matrikel (Föreningen > logga in) / Updated member list (Föreningen > log in)
22 juni 2017, Styrelsemöte juni 2017 tillagd+ny medlemslista (Föreningen > logga in) / Minutes of Board Meeting June 2017 added+new member list (Föreningen > log in)
26 apr 2017, Uppdaterad matrikel (Föreningen > logga in) / Updated member list (Föreningen > log in)
1 april 2017, Årsbrev och inbjudan till släktmöte / Annual letter and Reunion Invitation(see Föreningen > Log in)
14 mars 2017, Styrelsemöte mars 2017 tillagd (Föreningen > logga in) / Minutes of Board Meeting March 2017 added (Föreningen > log in)
12 mars 2017, Kassa- och revisionsberättelse 2016 tillagd (Föreningen > logga in) / Financial and Audit report for 2016 added (Föreningen > log in)
25 jan 2017, Uppdaterad matrikel (Föreningen > logga in) / Updated member list (Föreningen > log in)
(Äldre rader borttagna)