Kullbergska Släktföreningen
Webbplatsen använder inga cookies / The web site does not use any cookies.
Läs om föreningen och GDPR / about the Family Union and GDPR.
Senaste uppdateringar av webben / latest additions:
13 apr 2024, Årsbrev+inbjudan till släktmöte, styrelsemötesprotokoll och ny medlemslista/ Annual letter including invitation to reunion, M-o-M Board Meetings and updated member list (Föreningen > Login).
17 feb 2024, Styrelsemötesprotokoll, ny matrikel / M-o-M Board Meeting and new Member List (Föreningen > Login).
13 feb 2024, Styrelsemötesprotokoll / M-o-M Board Meeting (Föreningen > Login).
30 jan 2024, Uppdaterad matrikel, kassa- och revisionsberättelser 2023 / New member list, plus financial and Audit reports 2023.
5 dec 2023, Uppdaterad matrikel / Member List updated.
17 maj 2023, Medlemsbrev, släktträdspresentation,ny matrikel (Members>Login), Presentation av Storgatans affärsliv (Album) / Annual member letter, family tree presentation and new member list (Members>Login), Presentation of business life at Storgatan (Album)
16 mar 2023, Styrelseprotokoll,kassa- och revisionsberättelser / M-o-M Board Meeting, Audit and Financial Reports.
26 nov 2022, Uppdaterad matrikel / Member List updated.
14 nov 2022, Artikel från Oskarshamnstidningen om Per Emil tillagd i Album, foton från träffen i Föreningen > Log in / Newspaper article about Per Emil added to Album, photos from reunion in Föreningen > Log in.
4 nov 2022, Data om Christina Mathildas föräldrar och syskon uppdaterat. Begravningsdatum för de av hennes barn som dog som små tillagt. Hela slöktboken omgenererad. / Data on Christina Mathilda's parents and brothers updated, and funeral dates for those of her children that died early added. Entire family book re-generated.
Tidigare uppdateringar se längst ned i sidan.
Kullbergska Släktföreningen samlar ättlingarna till Per Emil (1858-1945) och Christina Mathilda (1860-1927) Gustafsson, genom att verka för sammanhållning, tillvarata gemensamma släktintressen, föra släktregister samt forska i släktens historia. Kullbergska Släktföreningen är en ideell förening med stadgar, styrelse och revisorer. Styrelsen väljs vid stämman som hålls minst vart fjärde år enligt nuvarande stadgar, ofta vart tredje.
Efter en stadgeändring september 2017 tillåts styrelsen att som medlemmar även godkänna andra personer som har släktrelation till Per Emils släktträd. Intentionen är att få med ättlingar till Per Emils och Christina Mathildas syskon.
Föreningen kan nås genom email till:
mailadress
Per Emil och hans hustru levde i Högsby, Småland. Fyra av deras barn tog namnet Kullberg efter torpet Kullen där barnen växte upp. Ett av dem, Herman, sade själv "Giv heder åt namnet som vi ändrade och tog - det gamla namnet, Gustafsson, var också bra!". Detta påminner oss alla om att efternamnet inte är det som avgör känslan av samvaro.

Vissa grenar bland förfäderna har kunnat spåras mycket långt bakåt i tiden, i ett fall faktiskt ända tillbaka till berömda konungar o motsv såsom Harald Blåtand och Birger Jarl.
Family tree of the children of Per Emil    Gå till Hermans sida (se högst upp) och
hör Herman själv tala på sin 80-årsdag,
oktober 1969! Inspelningen är ett litet,
litet klipp från en mer än en timma lång
bandupptagning.

1 okt 2022, Styrelsemötesprotokoll, matrikel / Board M-o-M, Member List (Föreningen > log in)
6 sep 2022, Verksamhetsberättelse, styrelsehistorik, årsmötesprotokoll, Konstit. mötesprotokoll / Business Report, Board Members History, M-o-M Annual Meetings, M-o-M Statutory Meeting (Föreningen > log in)
21 aug 2022, Styrelsemötesprotokoll, matrikel / Board M-o-M, Member List (Föreningen > log in)
9 aug 2022, Styrelsemötesprotokoll, matrikel / Board M-o-M, Member List (Föreningen > log in)
6 jul 2022, Styrelsemötesprotokoll / Board M-o-M (Föreningen > log in)
27 jun 2022, Styrelsemötesprotokoll / Board M-o-M (Föreningen > log in)
23 apr 2022, Årsbrev + inbjudan till träff / Annual Member Letter incl invitation to reunion (Föreningen > log in)
2 apr 2022, Matrikel / Member list (Föreningen > log in)
19 mar 2022, Styrelsemötesprotokoll, matrikel / Board M-o-M, Member list (Föreningen > log in)
12 feb 2022, Styrelsemötesprotokoll, Kassa och revisionsberättelser / Board M-o-M, Financial and Audit Reports (Föreningen > log in)
20 jan 2022, Uppdaterad matrikel / Updated Member list (Föreningen > log in)
(Äldre rader borttagna / Older records deleted)